‘Väki’ album | Lyrics

Pihani

Olin mieki neito muinen
Olin mieki kasvava kananen
Pitkillä ison pihoilla oman taaton tanhuvilla
Olin mieki neito muinen

Olin mieki neito muinen
Olin mieki kasvava kananen
Kävin kukkana kujilla kajavana kartanoilla
Olin mieki neito muinen

Toisin nyt minun poloisen toisinpa tätä nykyä
Sinnes on pihani pitkät kunnes pitkät pilven rannat
Sinnes kaiat kaivotieni kunnes kaiat kaarenrannat

Olin mieki neito muinen

Olen vielki

//

I was a lady of the old days
I was a growing hen
In the long, big yards of my own backyard
I was a girl of different ways

I was just like all the rest of the girls
I was a hen growing up
I was a flower in the alleyways and the mansions
I was a little old lady

I’m not the way I used to be, I’m not the way I am now
I’ve got a yard long enough to be a long way from the clouds
I’ll have my well-kept paths until I have my arched shores

I was once a maiden of the past

I’m still here


Löyly

Kaiken aikaa tuuli käy
Oo järven pinta kun tuun ja lähden sinuun
Ei kaikkialla täällä valo näy
Oon suven ilta kun tuut ja maalaat minuun

Löyly lyö lähetä lämmin
Läpi kiukaan kivien
Läpi seinän sammalien

Kaiken aikaa tähtiä yön sävyyn sulaa
Ja yöstä aamuun puu palaa
Hämärässä lyhtyjä
Huokaat hiljaa
Sun ääriviivat katoaa

Löyly lyö lähetä lämmin
Läpi kiukaan kivien
Läpi seinän sammalien

//

All the time the wind is blowing
Be the surface of the lake when I come and join you
There’s not much light all around here
I’m a summer’s night when you come and paint me

The heat beat and send warmth
Through the stove stones
Through the moss on the wall

All the while the stars melt into the night
And from night to morning the wood burns
In the twilight lanterns
You sigh softly
Your borderlines disappear

The heat beat and send warmth
Through the stove stones
Through the moss on the wall


Tienviittoja

Tienviittoja
Lumista korpimaata
Takin helma ja mekko viistää hankea
Oon osa luontoa
Juurien juontoa

Kukaan ei tunne mua
Oon vapaa, vapaa

Voin lähteä tai jäädä ja antautua
Omaan tapaan, tapaan

Tienviittoja
Ei jokainen perille saata
Ohikulkijat ne kulkee vaan ja oon osa luontoa
Juurien juontoa

Kukaan ei tunne mua
Oon vapaa, vapaa

Voin lähteä tai jäädä ja antautua
Omaan tapaan, tapaan

//

Road signs
Snowy fields
Jacket hem and dress touching ground
I’m part of nature
Growing from roots

No one knows me
I’m free, free

I can leave or stay and surrender
In my own way, in my own way

Signposts
Not everyone can find their way with me
Passers-by are just passing by and I’m part of nature
Growing from roots

No one knows me
I’m free, free

I can leave or stay and surrender
In my own way, in my own way


Dollavárri

Morit dal
beaivi ii šat nogage
oktage ii šat girdde bárbmui
duojárat dušše barget
muhto mun in šat
hálit váldit oasi

Gulamat dollavárri
mun čagálduhtán du
gula don nagirčalbmi
niegu suoládan

Menddo olu muorain leat állahat
ja dál in gula
in geange sága
in šat gula geange sága

Morit dal
oahpat muge bisánit
duolmmadit siskkobeale bálgáid
loabáhat dušše doamadit
muhto mun in šat
sáhte váldit oasi

Gula don dollavárri
mun čagálduhtán du
gula don nagirčalbmi
niegu suoládan

Menddo olu muorain leat állahat
ja dál in gula
in geange sága
in šat gula geange sága

Dollavárri morit dal
oahpat muge bisánit

Käännös:

Herää jo
päivä ei enää edes lopu
yksikään ei enää muuta (lintujen syysmuutto)
käsityöläiset vain työskentelevät
mutta minä en enää
halua osallistua

Kuule, tulivuori
kutitan sinua
kuule, unisilmä
unesi varastan

Liikaa on puissa pulmusia
ja nyt en kuule
en kenenkään juttua
en enää kenenkään juttua

Herää jo
opeta minutkin pysähtymään
käymään sisäisiä polkuja
tohvelit vain kiirehtivät
mutta minä en enää
halua osallistua

Kuule, tulivuori
kutitan sinua
kuule, unisilmä
unesi varastan

Liikaa on puissa pulmusia
ja nyt en kuule
en kenenkään juttua
en enää kenenkään juttua

Tulivuori, herää jo
opeta minutkin pysähtymään

//

Wake up already
the day is not even ending
none will move any more (autumn migration of birds)
craftsmen just work
But I no longer
I don’t want to participate

Listen, volcano
I tickle you
Hear me, sleepy eye
I’ll steal your dream

There are too many pigeons in the trees
And now I can’t hear
I can’t hear nobody’s talk
No one’s story any more

Wake up, wake up
Teach me to stop too
To walk the inner paths
The slippers are just rushing along
But I’m no longer
I don’t want to participate

Listen, volcano
I tickle you
Hear me, sleepy eye
I’ll steal your dream

There are too many pigeons in the trees
And now I can’t hear
I can’t hear nobody’s story
I’m not hearing anybody’s story

Volcano, wake up, wake up
Teach me to stop too


Kaiu

Kuulin tuulen pauhun
Kuulin merten laulun
Pyysin sisään kaiken
Sain sen ääneen pajuseen

Kaiu, kaiu, luonnon laulu kaiu

Kuulin pelon jähmeen
Kuulin lemmen lähteen
Pyysin sisään kaiken
Sain sen ääneen pajuseen

Kaiu, kaiu, luonnon laulu kaiu

//

I heard the wind roar
I heard the song of the seas
I asked everything in
It’s now in my voice like a willow tree

Echo, echo, the song of nature echo

I heard the fear that was frozen
I heard the fountain of love
I asked for it all to enter
It’s now in my voice like a willow tree

Echo, echo, echo of nature’s song


Othala

Gryende skymning, duggande rus
Ser du det som jag?
Bilen ljudljös gliden fram
Ser du det?

Bakom oss flyger gudar
När vi flyr, när vi flyr
Mörkrets ton tiger nu

Låna ditt hjärta så lånar jag mitt

Världens kant långt så långt bakom oss
Vi skiner ljus
Lättsamt och lungt vi endas djupt
Vi skiner

Och jag hör dina hjärtslag
Som du hör mitt hjärta slå
Vår enda trygghet, vår mål

Låna ditt hjärta så lånar jag mitt

Käännös:

Kasvava auringonlasku, tihkusade syöksyy
Näetkö sen kuten minä?
Äänetön auto kiitää eteenpäin
Näetkö?

Takanamme jumalat lentävät
kun pakenemme, pakenemme
Pimeän sointi vaikenee nyt

Lainaa sydäntäsi niin lainaan sydäntäni

Maailman reuna kaukana takanamme
Loistamme valoa
Kiireettä ja vaivatta, hengitämme syvään
Loistamme

Kuulen sydämenlyöntisi samoin
kuten sinä kuulet sydämeni lyövän
Ainoa turvamme, ainoa päämäärä

Lainaa sydäntäsi niin lainaan sydäntäni

//

Growing sunset, drizzle dives
Can you see it like I do?
A silent car speeds ahead
Can you see?

Behind us the gods are flying
As we flee, we flee
The sound of the dark is silent now

Lend me your heart and I’ll lend you my heart

The edge of the world far behind us
We shine the light
Without haste and without effort, we breathe deep
We shine

I can hear your heartbeat too
As you hear my heart beating
Our only shelter, our only destination

Lend me your heart and I’ll lend you my heart


Kevät 

Tunnetko ilman
Tunnetko maan
Ei viima jatkunutkaan

Jo taiat nousee
Jo päivä kasvaa
Ja neiet katselee vaan

Sinikelloja
Puet kevään mekon mun päälle

Kipeät kaipuut kuiskivat puut
kun linnut laskeutuu

Ja talven jälkeen aina sä tuu
avaat kukkien suut

Sinikelloja
Puet kevään mekon mun päälle

//

Do you feel the air
Do you feel the ground
The breeze did not last

Already the spells are rising
Already the day is growing
And the maidens are watching

Blue bells
You dress me in my spring dress

The trees are whispering their longing
As the birds land

And after winter you’ll always come
You open the mouths of the flowers

Bluebells

You dress me in my spring dress


Kokko

Lehto jatkuu loputtomiin
Tultiin aikakoneella vanhoihin valokuviin

Pidä sun hatusta kii
Alta lehmuksen sut vien kuutamon syliin

Ei mennä nukkumaan
Ei enää milloinkaan

Kesäyö kädestäsi syön
Mitä vaan voi nyt tapahtua
kun viiniä on kesäyö
Satua sen työ
Oot nuori ja kaunis
ja kiihkeästi sun sydän lyö

Filmi jatkuu loputtomiin
oon ansassa sun kaa
me tanssitaan

Pidä musta kii
kuten silloin pidit niin sen aamun taa

Ei mennä nukkumaan
Ei enää milloinkaan

Kesäyö kädestäsi syön
Mitä vaan voi nyt tapahtua
kun viiniä on kesäyö
Satua sen työ
Oot nuori ja kaunis
ja kiihkeästi sun sydän lyö

//

The meadow goes on forever
We travelled on a time machine to our old photos

Hold on to your hat
I’ll lead you to the moonlight from under the lime tree

No need to go to sleep
Never again

Summer night

I’ll eat out of your hand
Anything can happen now
When summer’s night is like wine
Summer night
It works like a fairy tale
You’re young and beautiful
And your heart is beating so fast

These picture goes on forever
I’m so trapped with you
We’re dancing

Hold me tight
Like you did back then, till the dawn

No sleep for us
Never again

Summer night

I’ll eat out of your hand
Anything can happen now
When summer’s night is like wine
Summer night
It works like a fairy tale

You’re so young and beautiful
And your heart is beating so fast
N E W S 

A B O U T 

A U D I O + V I S U A L  

 L I V E 

N E W S L E T T E R 

B I O 

C O N T A C T